Ви є тут

Платні послуги

   Державна установа «Чернігівська обласна фітосанітарна лабораторія», відповідно до Постанови КМУ №1348 від 28.12.2011 року, наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України №96 від 13.02.2013 року, Положення про Державну установу «Чернігівська обласна фітосанітарна лабораторія», наказу Державної установи «Чернігівська обласна фітосанітарна лабораторія» №49-ОД від 19.12.2018 року та №11-ОД від 28.02.2018 року, надає платні послуги з проведення фітосанітарного аналізу середніх зразків, відібраних від імпортних та вітчизняних об’єктів регулювання та проведення аналізу посівної якості посівного матеріалу.

ПЕРЕЛІК
платних послуг, які надаються Державною установою «Чернігівська обласна фітосанітарна лабораторія»
та розмір плати за їх надання

Найменування послуги Одиниця виміру Розмір плати за надання послуги, гривень
Проведення фітосанітарного аналізу:          
насіннєвого матеріалу та продукції запасу з метою виявлення: 1 одиниця  
- шкідників   107,83
- бур'янів   95,11
- нематод   113,73
хвороб рослин:    
- мікологічних   111,23
- бактеріологічних   133,48
- вірусологічних   155,95
садивного та іншого рослинного матеріалу і ґрунту з метою виявлення: -"-  
- шкідників   103,29
- бур'янів   93,52
- нематод   122,81
хвороб рослин:    
- мікологічних   115,09
- бактеріологічних   138,24
- вірусологічних   161,17
вибірок з феромонних пасток на виявлення шкідників рослин 1 пастка 113,27
об'єктів регулювання із застосуванням імуноферментного або імунофлюоресцентного методу 1 одиниця 414,28
об'єктів регулювання із застосуванням методу полімеразно-ланцюгової реакції -"- 868,05
Проведення аналізу посівної якості посівного матеріалу:    
визначення сортової чистоти зразка насіння проба посівного матеріалу 34,82
визначення маси 1000 насінин - " - 30,56
визначення схожості, енергії проростання насіння - " - 35,70
визначення вологості зразка насіння - " - 32,92

ЗАЯВКА на визначення якостей насіння (pdf, 0.1 Мб)