Ви є тут

ПОШИРЕННЯ ЗОЛОТИСТОЇ КАРТОПЛЯНОЇ НЕМАТОДИ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

До найбільш небезпечних фітопаразитичних нематод картоплі в Україні відносять золотисту картопляну цистоутворюючу нематоду – Globodera rostochiensis (Wollenweber, 1923), яка є карантинним об’єктом, обмежено поширеним на території України. Її паразитування зумовлює значне погіршення насінних і товарних якостей картоплі, зменшує вміст крохмалю в бульбах і загальне зниження врожаю. Золотиста нематода паразитує на коренях картоплі і томатів, часом уражує інші рослини з родини пасльонових. Під час періоду вегетації картоплі шкодочинність даної нематоди проявляються в тому, що пригнічується ріст та розвиток рослин, коріння стає мичкуватим, а бульби – дрібними або взагалі відсутніми. Потрапивши таким чином на земельну ділянку, шкідник дуже швидко розмножується та за кілька років робить її непридатною для вирощування картоплі. На сильнозаражених цією нематодою землях врожай картоплі знижується на 20-90%, а подекуди і зовсім відсутній.

Застосування агротехнічних заходів ускладнюється тим, що більшість заражених територій знаходиться у приватних індивідуальних господарствах (де картопля вирощується в монокультурі), а саме з них надходить велика доля продовольчої картоплі. Циста нематоди зазвичай поширюється з насіннєвим матеріалом, знаряддям обробітку грунту, поливними і дощовими водами та навіть із взуттям людини. Різні методи захисту від картопляної нематоди направлені на знищення в ґрунті інвазійних личинок і яєць, що знаходяться в цистах. Контроль цього виду нематод в усьому світі здійснюється застосуванням профілактичних, фітосанітарних і карантинних заходів, введенням сівозмін, резистентних сортів картоплі. Тому все більшої популярності набуває використання вітчизняних нематодостійких сортів картоплі, котрі також мають комплексну стійкість до грибних, бактеріальних та вірусних хвороб. Це такі сорти української селекції, як Дніпрянка, Мелодія, Повінь, Фантазія, Кіммерія, Щедрик, Слаута та ін.

Протягом 2020 року до ДУ «Чернігівська фітолабораторія» для фітогельмінтологічної експертизи надійшло та проаналізовано 1393 середніх зразків ґрунту, відібраних під час проведення фітосанітарного моніторингу наявних карантинних вогнищ золотистої картопляної нематоди. Серед них було виявлено Globodera rostochiensis (Woll.) у 613 випадках. Найбільше виявлень припадало на Сновський (324 випадки), Городнянский (79) та Сосницький (67) райони. Тому моніторинг цього карантинного виду нематод на території Чернігівської області та система захисних заходів проти глободерозу є постійно актуальними.

Федоренко О.Л.,
провідний фахівець
відділу фітосанітарного аналізу
ДУ «Чернігівська фітолабораторія»