Ви є тут

Термін проведення експертизи

   Висновок фітосанітарної експертизи надається за результатами аналізу щодо наявності шкідливих організмів протягом 24 годин з моменту подання зразка об’єктів регулювання на аналіз, а при проведенні складних аналізів на встановлення прихованої зараженості експертиза може тривати протягом 30 днів за погодженням з керівником фітосанітарної лабораторії.

   Висновок фітосанітарної експертизи оформляється в 3-х примірниках: один примірник видається власнику вантажу, другий – фітосанітарному інспектору, третій - зберігається в лабораторії відповідно номенклатури справ відділу фітоаналізу.

   Висновок фітосанітарної експертизи видається уповноваженій власни-ком вантажу особі або державному фітосанітарному інспектору про що ставить відповідний запис у Журналі видачи висновків фітосанітарної експертизи.

   Оскарження висновків фітосанітарної експертизи підлягає відповідно чинному законодавству.