Ви є тут

Види експертиз

1. Фітосанітарна експертиза - перевірка та аналіз об'єктів регулювання в лабораторних умовах на предмет наявності або відсутності регульованих шкідливих організмів.

Державна установа «Чернігівська обласна фітосанітарна лабораторія» уповноважена на проведення фітосанітарної експертизи середніх зразків, відібраних від імпортних та вітчизняних об’єктів регулювання, з метою виявлення та/або ідентифікації регульованих шкідливих організмів.

ДУ «Чернігівська фітолабораторія» проводить наступні види експертиз:

  • Ентомологічна експертиза – дослідження середньої проби об’єктів регулювання для встановлення наявності, чисельності і видового складу живих чи мертвих регульованих та інших видів комах і кліщів. При проведенні ентомологічної експертизи базовим підходом є використання визначників, при цьому використовуються методи фототермоеклеції, флотаційний,  мікролюмінесцентний, біологічний, забарвлення пробочок тощо.

  • Мікологічна експертиза – дослідження рослинного матеріалу для встановлення зараженості його фітопатогенними організмами (грибами). Для проведення мікологічної експертизи використовують макроскопічний метод, метод центрифугування і мікроскопічне аналізування, біологічний метод, люмінесцентний метод,  тощо.

  • Фітогельмінтологічна експертиза – дослідження рослинного матеріалу для встановлення зараженості його фітогельмінтами (нематодами). При проведенні фітогельмінтологічної експертизи об’єктів регулювання використовують лійковий метод Бермана, метод паперових смуг, метод промивання на ситах, метод виділення галових та несправжніх галових нематод, метод Таржана і ін.

  • Бактеріологічна експертиза – дослідження рослинного матеріалу з метою встановлення його фітосанітарного стану, ідентифікації збудників регульованих та інших бактеріальних хвороб рослин. Для проведення бактеріологічної експертизи використовуються анатомічний, макроскопічний, біологічний, люмінесцентний, імунофлюоресцентним (ІФ), імуноферментний аналіз ( ІФА), полімеразноланцюгової реакції (ПЛР) методи.

  • Вірусологічна експертиза – дослідження рослинного матеріалу з метою встановлення його фітосанітарного стану, ідентифікації збудників регульованих та іншихвірусних хвороб рослин. Для проведення вірусологічної експертизи використовуютьсяімуноферментний аналіз(ІФА), полімеразноланцюгової реакції (ПЛР) методи.

  • Гербологічна експертиза – дослідження об’єктів регулювання для встановлення наявності та видового складу регульованих та інших видів бур’янів. Під час проведення гербологічної експертизи використовуються візуальний метод, метод просіювання та відмивання грунту, а також метод насичених розчинів.

ЗАЯВКА на проведення фітосанітарної експертизи (pdf, 0.1 Мб)

2. Аналіз насіння та садивного матеріалу - лабораторні дослідження по встановленню якісних показників насіння та товарних якостей садивного матеріалу.

До компетенції ДУ "Чернігівська фітолабораторія" належить проведення визначення посівних якостей насіння і товарних якостей садивного матеріалу.

Дані лабораторні дослідження проводяться за такими показниками:

  • Аналізування чистоти та відходу насіння – визначення вмісту складників, що становлять партію насіння: основної культури, інших рослин, відходу (домішки).

  • Аналізування схожості та енергії проростання насіння – встановлення кількості насінин (у %), здатних утворювати нормально розвинуті проростки за оптимальних умов пророщення.

  • Аналізування маси 1000 насінин – визначення маси 1000 насінин як одного з важливих показників, що характеризують цінність насіннєвої партії.

  • Аналізування вологості насіння – визначення кількості гігроскопічної вологи у насінні, виражена у відсотках від його загальної ваги.

Для отримання якісного та достовірного результату для встановлення фітосанітарного стану об’єктів регулювання, а також посівних якостей насіннєвого і садивного матеріалу, лабораторія забезпечена професійними фахівцями, сучасним високотехнологічним обладнанням.

При проведенні фітосанітарної експертизи та лабораторних досліджень насіннєвого матеріалу фахівці лабораторії керуються нормативно-правовими, науково-технічними регламентами та рекомендаціями.

ЗАЯВКА на визначення якостей насіння (pdf, 0.1 Мб)