Ви є тут

Загальна інформація

30 червня 1993 року Верховною Радою України прийнято Закон України «Про карантин рослин». Саме цю дату можна офіційно вважати днем створення Національної служби з карантину рослин України.

Завдання по обслуговуванню Чернігівської області в сфері карантину рослин було покладено на Державну інспекцію з карантину рослин по Чернігівській області, в структуру якої в 2006 році увійшла обласна карантинна лабораторія.

20 квітня 2006 року лабораторія була атестована Українським державним центром стандартизації і сертифікації з правом на проведення ентомологічної, мікологічної, гельмінтологічної та гербологічної експертизи зразків, що надходять від імпортної та вітчизняної підкарантинної продукції.

Після проведеної реформи у 2012 році обласна карантинна лабораторія набула статусу юридичної особи з назвою Державна установа «Чернігівська обласна фітосанітарна лабораторія» та належала до сфери управління Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України з ширшими повноваженнями.

В цей час лабораторія значно покращила матеріальну базу. Було проведено реконструкція та ремонт виробничих приміщень, придбане  сучасне лабораторне обладнання що дало змогу розширити сферу акредитації та проводити лабораторну фітосанітарну експертизу в тому числі і методами імунофлюорисцентним, ферментним імуносорбентним аналізом, полімеразноланцюгової реакції .

Після чергової реформи у 2016 році, Державна установа «Чернігівська обласна фітосанітарна лабораторія»належить до сфери управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Лабораторія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами   України,    іншими   актами   Верховної   Ради   України,   актами Президента України,  Кабінету Міністрів  України,  Міністерства аграрної політики   та   продовольства   України, Держпродспоживслужби, Положенням про Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, Положенням про Державну установу «Чернігівська обласна фітосанітарна лабораторія».

Лабораторія створена для проведення випробувань з метою перевірки та аналізу об’єктів регулювання в лабораторних умовах на предмет наявності або відсутності регульованих та інших шкідливих організмів.

Основними завданнями Лабораторії є:

 • виконання комплексу заходів, що спрямовані на охорону території України від занесення та інтродукції регульованих шкідливих організмів;
 • визначення фітосанітарного стану об'єктів регулювання, що імпортуються, експортуються, реекспортуються, перевозяться в межах України або транзитом територією України;
 • проведення фітосанітарної експертизи об'єктів регулювання;
 • вивчення видового складу, біології та екології регульованих шкідливих організмів та розробка прогнозу їх поширення;
 • участь у проведенні аналізу ризику шкодочинності та визначення карантинного значення виявлених організмів, розробка та надання рекомендацій  по  здійсненню заходів,  спрямованих  на їх локалізацію та ліквідацію;
 • організація та проведення навчання працівників, які безпосередньо виконують роботи із карантину та захисту рослин;
 • надання фахових консультацій з питань карантину та захисту рослин.

До компетенції Лабораторії належать:

 • участь у проведенні обстеження рослин, продуктів рослинного походження та інших об'єктів регулювання та об'єктів;
 • участь у проведенні систематичного обстеження земель сільськогосподарського призначення і земель лісового фонду, місць обігу об'єктів регулювання;
 • визначення посівних якостей насіння і товарних якостей садивного матеріалу;
 • інші функції, визначені законодавством України.

Структура ДУ «Чернігівська фітолабораторія» складається з:

 1. Відділу фітосанітарних процедур;
 2. Відділу фітосанітарного аналізу;
 3. Відділу визначення посівних якостей насіння і товарних якостей садивного матеріалу;
 4. Відділу реєстрації зразків об'єктів регулювання та оформлення документів;
 5. Відділу бухгалтерського обліку та звітності;
 6. Загального відділу.

Лабораторія тісно співпрацює з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, науковими установами.